WEB-PRIVACYBELEID

Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op internet, te verstrekken overeenkomstig artikel 13 van EU-verordening 2016/679 (GDPR)

Identiteit en contacten van de gegevensbeheerder
De gegevensbeheerder is Giordano Vini S.p.A (hierna: "Giordano" of "de Houder"), met maatschappelijke zetel te via Cane Guido 47 bis / 50, 12055 Diano d’Alba (CN) - BTW- en Fiscaal nummer 04642870960.

Categorie van persoonlijke gegevens, doel van de verwerking, rechtsgrondslag
- Browsegegevens
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de site te bedienen, verkrijgen enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internet communicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde gebruikers, maar die door hun aard - door verwerking en associatie met gegevens die door derden worden bewaard - hen in staat zouden kunnen stellen om te worden geïdentificeerd. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) ​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt bij het indienen van het verzoek op de server, de grootte van het bestand dat is verkregen als antwoord, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server wordt gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de Gebruiker IT-omgeving. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van computermisdrijven tegen de site. De verwerking vindt plaats voor het nastreven van het legitieme belang van de Houder om de correcte werking van de site te garanderen (artikel 6, 1 lid, letter f) AVG.

- Cookies
Cookies zijn korte tekstfragmenten (letters en / of cijfers) waarmee de webserver informatie over de client (de browser) kan opslaan voor hergebruik tijdens hetzelfde bezoek aan de site (sessiecookies) of vervolgens zelfs na enkele dagen (permanente cookies). Cookies worden volgens de voorkeuren van de gebruiker door een enkele browser opgeslagen op het specifieke apparaat dat wordt gebruikt (computer, tablet, smartphone). Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

  • strikt noodzakelijke cookies: ze helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties, zoals paginanavigatie en toegang tot beschermde delen van de site mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren (art. 6, 1 lid, letter f) AVG).
  • Voorkeur cookies: ze stellen een website in staat om informatie te onthouden die van invloed is op de manier waarop de site zich gedraagt ​​of presenteert, zoals de voorkeurstaal of de regio waarin de gebruiker zich bevindt (artikel 6, 1 lid, letter a) AVG).
  • Statistische cookies: ze helpen websitebeheerders te begrijpen hoe bezoekers omgaan met sites door anoniem informatie te verzamelen en te verzenden (artikel 6, 1 lid, letter a) AVG).
  • Marketing cookies: ze worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om relevante en boeiende advertenties weer te geven voor de individuele gebruiker en dus die van de grootste waarde zijn voor uitgevers en externe adverteerders (artikel 6, 1 lid, letter a) AVG).

Giordano gebruikt cookies om content te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om internetverkeer te analyseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de pagina's van de site verschijnen. De verzamelde informatie wordt gedeeld met onze partners die zich bezighouden met webanalyse, sociale media, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de "Cookieverklaring" die aanwezig is op onze website.

- Contactformulier of e-mail
Tijdens het browsen kan in sommige delen van de Site een contactformulier worden ingevoegd om u in te schrijven voor een nieuwsbrief of een evenement georganiseerd door Giordano Vini S.p.A. Bovendien brengt het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender met zich mee dat nodig is om op verzoeken te reageren, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het maken van een archief met als doel toekomstige voorstellen of initiatieven van Giordano Vini S.p.A. via e-mail te verzenden, op basis van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartijden
De navigatiegegevens worden gedurende korte perioden bewaard, met uitzondering van eventuele verlengingen die verband houden met onderzoeksactiviteiten of om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site. Cookies worden opgeslagen op basis van wat is aangegeven in de "Cookieverklaring". De gegevens die via de contactformulieren worden verzameld of via e-mail zijn ontvangen, worden in plaats daarvan zo lang bewaard als nodig is om verzoeken te verwerken. 

Voorwaarden voor de verwerking
Persoonsgegevens worden voornamelijk elektronisch verwerkt door de Houder en worden opgeslagen op servers binnen zijn eigen bedrijfsbeheersysteem en / of door derde partijen die zijn aangewezen en naar behoren zijn aangesteld als Verantwoordelijken voor de verwerking. Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om het verlies of de wijziging van gegevens - zelfs onbedoeld - onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. 

Toepassingsgebied van communicatiegegevens
Waar passend en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en vereisten, kunnen we uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen doorgeven aan de volgende categorieën onderwerpen:

  • Externe dienstverleners die namens ons optreden (inclusief externe consultants, zakenpartners en professionals, IT-consultants en technisch ondersteunend personeel die controles en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren op onze IT-systemen);
  • Externe leveranciers van IT- en gegevensanalyse diensten, evenals digitale marketing ADV en sociale diensten, die optreden als onze extern aangewezen verantwoordelijken, als zodanig aangesteld op basis van artikel 28 van de AVG, of onafhankelijke houders.

Plaats van verwerking en overdracht van gegevens naar niet-EU-landen
De verwerking, inclusief het bewaren van persoonlijke gegevens, vindt plaats op servers die eigendom zijn van de Houder en / of externe bedrijven die zijn aangewezen en naar behoren zijn aangesteld als verantwoordelijken voor de verwerking, gelegen binnen de Europese Unie. Persoonsgegevens kunnen echter worden overgedragen naar derde landen, voornamelijk voor analytische en digitale en sociale marketingdiensten, of naar sociale netwerkplatforms, met inachtneming van de contractuele clausules waarnaar wordt verwezen in het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende de doorgifte van persoonsgegevens aan verantwoordelijken, gevestigd in derde landen, in overeenstemming met de bepalingen van art. 46, AVG en, indien van toepassing voor de nakoming van contractuele verplichtingen waarbij de belanghebbende partij is, in overeenstemming met de bepalingen van art. 49, lid 1, letter b), AVG.

Rechten van belanghebbenden op grond van artikelen 15-22 AVG 
Door te schrijven naar de Gegevensbeheerder op het postadres Giordano Vini S.p.A. via G. Cane 47bis / 50 - 12055 Diano d'Alba (CN) of naar het e-mailadres privacy@giordanovini.it, kan de belanghebbende de rechten uitoefenen van: toegang (artikel 15, AVG), rectificatie (art. 16, AVG), wissen en vergetelheid (artikel 17, AVG), beperking van de verwerking (artikel 18, AVG), melding in geval van rectificatie of wissen (artikel 19, AVG), overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20, AVG), intrekking van toestemming, bezwaar tegen verwerking (artikel 21, AVG) om legitieme redenen of voor het verzenden van marketing- en directe verkoopcommunicatie, zelfs beperkt tot een of meer contactmiddelen (bijvoorbeeld: per post en / of e-mail en / of telefoon), evenals zich verzetten tegen profilering (artikel 22, AVG) indien gekoppeld aan direct marketing. De geïnteresseerde kan op elk moment een volledige en bijgewerkte lijst opvragen van verantwoordelijken voor de verwerking en derden aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt.

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit
De belanghebbende heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit, die in Italië de Garantiegever is voor de Bescherming van Persoonsgegevens - Piazza Venezia 11, 00187 Rome (RM) - www.garanteprivacy.it, door een e-mail te sturen naar protocollo@pec.gpdp.it, gebruikmakend van het model op de website van de Autoriteit.

Functionaris voor gegevensbescherming
De Functionaris voor Gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via dpo@giordanovini.it voor informatie over gegevensverwerking.

Toestemmingen
De geïnteresseerde partij kan zijn / haar toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment intrekken, behalve voor die welke strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de webpagina's van de site, via de Cookieverklaring.